TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

    VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

Văn phòng, Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học

Ảnh

Tên và chức danh

Liên hệ

ThS. Bùi Huy Hiệp

Phụ trách Văn phòng Viện

  • Thạc sĩ Quản trị nhân lực

Email: bhh@huph.edu.vn

Sđt: 024.6266.2328

ThS. Trần Thị Thu Vân

Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học

  • Ths. Ngôn ngữ học, chuyên ngành tiếng Pháp
  • Ths. Khoa học thông tin – Thư viện

Email: ttv@huph.edu.vn

Sđt: 024.62662.2328

 

Partner