TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

    VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

Lãnh đạo Viện

PGS.TS. Phan Văn Tường

Viện trưởng, Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp

Bác sỹ đa khoa ngoại sản, tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1983.

Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Y tế Công cộng và Y học Cộng đồng Braun, ISRAEL, năm 1995.

Tiến sỹ Y xã hội học và Tổ chức y tế, tốt nghiệp Học viên Quân Y năm 2004.

ĐT: 024.62662328

Email: pvt@huph.edu.vn

 

 

PGS. TS. Đỗ Mai Hoa

Phó Viện trưởng, Giảng viên cao cấp

Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 1990-1996

Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Y tế Công cộng, Đại học tổng hợp Emory, Hoa Kỳ, 2000-2002

Tiến sỹ y tế công cộng, Trường Đại học KTTH Queensland, Australia

ĐT: 024.62662328

Email: dmh@huph.edu.vn

Partner