TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

    VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế"

Trong hai ngày 15-16/3/2016, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế” tại Hà Nội (xem thêm)

Hội thảo “Khung pháp lý và quản lý bệnh viện”

Sáng ngày 28/12/2015, tại Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới WHO tổ chức Hội thảo khung pháp lý và quản lý bệnh viện. (xem thêm)

Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tiếp tục thực hiện Quyết định số 38/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chính Minh, (xem thêm)

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm tại Hà Nội

Ngày 10/11, tại Trường Đại học Y tế công cộng đã diễn ra lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm khóa 1, năm 2015

Hội nghị quốc tế về Y tế công cộng khu vực tiểu vùng sông Mê Kông

Hội nghị Quốc tế về YTCC các nước tiểu vùng sông Mekong là hội nghị thường niên được tổ chức luân phiên hàng năm của mạng lưới các trường Y tế công cộng khu vực (xem thêm)

Partner