VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ DƯỢC

Nhân sự Bộ môn Quản lý dược

PGS.TS. Phạm Trí Dũng

Giảng viên cao cấp

Tiến sỹ Quản lý và kinh tế Trường đại học Sofia Medical, Bugaria
 

 

Email: ptd1@huph.edu.vn

ThS. Phạm Phương Liên

Phó trưởng bộ môn

Dược sĩ đại học, tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội năm 1997

Thạc sỹ Dược học, tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2000 

Nghiên cứu sinh, trường Đại học Y tế công cộng từ năm 2014-2017

Email:ppl1@huph.edu.vn

 

ThS. Phùng Thanh Hùng

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp trường Đại học Y tế công cộng năm 2008.

Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Viện Nhiệt đới hoàng gia Hà Lan năm 2013.

Email: pth@huph.edu.vn

 

CN. Phạm Quỳnh Anh

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng năm 2012

 

Email: pqa@huph.edu.vn

 

 

Partner