VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH Y TẾ

Giới thiệu Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế

Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính Y tế được thành lập từ đầu năm 1980, với tên gọi ban đầu là Bộ môn Kinh tế Kế hoạch Y tế. Bộ môn được Nhà trường giao nhiệm vụ xây dựng chương trình và giảng dạy chuyên ngành Kinh tế và Tài chính Y tế cho đa dạng các bậc học, các lớp dài hạn, ngắn hạn, các lớp đào tạo tại chỗ và đào tạo từ xa, đào tạo tại trường gắn liền với thực địa và đào tạo liên tục. Bên cạnh hoạt động giảng dạy – học tập, các cán bộ bộ môn còn tham gia vào nhiều nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành kinh tế và tài chính y tế cũng như nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng nói chung.

1. Hoạt động giảng dạy – học tập

Trong bối cảnh nguồn lực nói chung và nguồn lực dành cho y tế luôn luôn khan hiếm, các môn học về chuyên ngành Kinh tế và tài chính y tế giúp học viên vận dụng khái niệm về sự khan hiếm, sự lựa chọn, và các qui luật kinh tế học trong y tế nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực để nâng cao tình trạng sức khỏe nhân dân.

Hiện tại, các môn học bắt buộc và tự chọn về chuyên ngành Kinh tế và Tài chính y tế đã và đang được bộ môn phát triển và cập nhật như Kinh tế y tế, Quản lý kinh tế và tài chính y tế, Quản lý kinh tế và tài chính bệnh viện, Đại cương kinh tế học và kinh tế y tế, Tài chính y tế, Đánh giá kinh tế y tế… Các môn học này được giảng dạy cho nhiều đối tượng khác nhau bao gồm Cao học y tế công cộng, Cao học quản lý bệnh viện, Chuyên khoa II Tổ chức và quản lý y tế, Cao học y tế công cộng định hướng chuyên ngành Kinh tế y tế cũng như các lớp cử nhân chính quy và cử nhân vừa làm vừa học.

2. Nghiên cứu

Cán bộ giảng viên của Bộ môn tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường liên quan lĩnh vực kinh tế và tài chính y tế. Các nghiên cứu đã thực hiện có thể kể đến như Nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật và chấn thương tại Việt Nam năm 2008, các nghiên cứu đánh giá chi phí – hiệu quả, các nghiên cứu phân tích và tính toán chi phí, tham gia vào Kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015… Bên cạnh đó, bộ môn còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức khác làm việc trong lĩnh vực kinh tế và tài chính y tế để chia sẻ, phổ biến kết quả nghiên cứu như Hội kinh tế y tế, Bộ môn Kinh tế y tế - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Kinh tế y tế - Viện chiến lược và chính sách y tế…

Bộ môn Quản lý Kinh tế và Tài chính y tế

Partner