VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ NHÂN LỰC Y TẾ

Giới thiệu bộ môn Quản lý nhân lực

Vào năm 2008, khi chương trình đào tạo thạc sỹ quản lý bệnh viện của Trường Đại học Y tế công cộng bắt đầu triển khai thì môn học Quản lý nguồn nhân lực cũng được hình thành và là một môn học chủ chốt của chương trình này. Tuy nhiên, bộ môn Quản lý nguồn nhân lực mới được chính thức thành lập năm 2014 cùng với thời gian thành lập Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ ngành y tế.

Nhiệm vụ chính của bộ môn là giảng dạy, tham gia nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực quản lý nhân lực y tế, quản lý y tế và lĩnh vực y tế công cộng nói chung.

1. Giảng dạy:

Hiện tại bộ môn đang chịu trách nhiệm giảng dạy môn Quản lý nguồn nhân lực y tế. Môn học này được giảng dạy cho các đối tượng học viên sau đại học, bao gồm: Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, Cao học Y tế công cộng; Cao học Quản lý bệnh viện; và Chuyên khoa I Y tế công cộng. Ngoài ra, bộ môn hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước giảng dạy các khóa học nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế các tuyến.

2. Nghiên cứu khoa học:

Bộ môn đã và đang phối hợp với các đơn vị nghiên cứu để thực hiện các đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực như nhân lực y tế, quản lý bệnh viện, hệ thống y tế và quản lý điều hành hệ thống y tế. Các kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như tạp chí Y tế công cộng, tạp chí Y học thực hành, và tạp chí Nghiên cứu y học.

3. Tư vấn:

Bộ môn đã và đang tham gia một số hoạt động tư vấn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các tổ chức trong và ngoài nước.

Trong thời gian mới thành lập, bộ môn vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của từ Ban Giám hiệu Trường ĐH Y tế công cộng và các đồng nghiệp khác từ Viện Đào tạo và Bồi Dưỡng cán bộ quản lý y tế. Ngoài ra bộ môn có cộng tác với một số giảng viên kiêm chức từ các cơ quan trong ngành Y tế như Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà Nội, Viện chiến lược và chính sách y tế…

Ngoài việc nâng cao năng lực giảng dạy, bộ môn luôn nỗ lực đẩy mạnh việc triển khai các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý y tế nói chung và nhân lực y tế nói riêng, và tham gia tích cực vào quá trình vận động chính sách nhằm tăng cường việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào việc cải thiện các vấn đề quản lý y tế và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

 

Partner