VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Nhân sự Bộ môn Quản lý hạ tầng và trang thiết bị y tế

Ảnh

Tên và chức danh

Liên hệ

Ths. Nguyễn Minh Tuấn

Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị & Công trình y tế, Phó trưởng Bộ môn

 

Email: ngmtuan@yahoo.com;

nmt2@huph.edu.vn

 

Ths. Nguyễn Nguyên Ngọc

Giảng viên

Cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2009

Thạc sỹ Y tế công cộng, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2012

nnn@huph.edu.vn

ThS. Lê Bảo Châu

Phó trưởng bộ môn, Giảng viên

Bác sỹ đa khoa, Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 1994-2000

Thạc sỹ Y tế công cộng, Đại học Queensland, Australia

Nghiên cứu sinh Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng

ĐT: 04 6 266 2349

 

Email: lbc@huph.edu.vn

Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

Partner