TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

    VIỆN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

Liên hệ

Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế - Trường Đại học Y tế công cộng

Health Management Training Institute

Tên giao dịch:  HMTI

Địa điểm: 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel.00-84-24-62662328. Fax.00-84-24-6262328

Email: vienqlyt@huph.edu.vn;

 

Partner