VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

Sách, giáo trình:

  1. Giáo trình Quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng y tế, tài liệu cho đối tượng Sau Đại học, năm 2016. (dự kiến)

Bài báo khoa học:

  1. Nguyễn Nhật Linh, Rein Hold, Nguyễn Thanh Hương: Nghiên cứu thực trạng quản lý trang thiết bị tại các bệnh viện tuyết Trung ương, Tạp chí Y học thực hành, số 36 - 2014;
  2. Phùng Văn Ngọc, Đặng Thu Hương: Nghiên cứu thực trạng quản lý trang thiết bị và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nông nghiệp, Tạp chí Y học thực hành, số 41 - 2015;
  3. Phùng Văn Ngọc: Các giải pháp quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, Tạp chí Y học và Môi trường, 12.2015.

Bộ môn Quản lý cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế

Partner