VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN CHÍNH SÁCH VÀ HỘI NHẬP

Các nghiên cứu của Bộ môn Chính sách và Hội nhập

 1. Rà soát chính sách quốc gia về sản xuất, nhập khẩu, lưu trữ và phân phối các biện pháp tránh thai tại Việt Nam. Nghiên cứu được tài trợ bởi UNFPA Việt Nam (2014).
 2. Nghiên cứu một số nội dung bất cập tại Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về Quản lý Mỹ phẩm (đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2013)
 3. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá thuốc tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý (Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, năm 2008-2011)
 4. Cung cấp các bằng chứng khoa học về bệnh tật và tử vong cho quá trình hoạch định chính sách – Cấu phần: Phân tích gănh nặng bệnh tật. Hợp tác với trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia (2007-2011)
 5. Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội và sức khỏe sinh sản (2001 - 2009) với sự tài trợ của Quỹ Ford.
 6. Hợp tác trao đổi về tăng cường năng lực đào tạo y tế công cộng với trường Đại học Vệ sinh và Y học Nhiệt đới Luân Đôn (2000 - 2006) với sự hỗ trợ của Hội đồng Anh.
 7. Xây dựng Chính sách Y tế về Sức khỏe sinh sản tại 3 quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam – Các nhân tố quyết định và mối liên quan (2005 -2008). Tài trợ: Ủy ban Châu Âu.
 8. Nâng cao năng lực nghiên cứu Chính sách và Hệ thống Y tế (2004 – 2005), (2005 – 2006), và 2008 với sự tài trợ của WHO – Geneva.
 9. Nghiên cứu hợp tác về giảm kỳ thị đối với bệnh nhân bị bệnh động kinh. Tài trợ: Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia, Mỹ. 2004 – 2005
 10. Đánh giá về phí dịch vụ chăm sóc thai sản tại 3 tỉnh: Hải Phòng, Hưng Yên và Hà Tĩnh. Tài trợ: Tổ chức Future Group. 2003 -2004
 11. Đánh giá kịch bản giáo dục sức khỏe – giải trí truyền hình dài tập. Tài trợ: Đại học John Hopskin. 2003 – 2004
 12. Đánh giá về tiếp cận thuốc phòng chống HIV/AIDS. Tài trợ: WHO – 2003
 13. Đánh giá hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại Việt Nam. Tài trợ: Tổ chức Y tế thế giới. 2001
 14. Chức năng y tế công cộng. Tài trợ: Tổ chức Y tế tế giới. 2000 - 2001
 15. Xây dựng qui hoạch phát triển ngành y tế Hà nội, phần dược và trang thiết bị. Tài trợ: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. 2001
 16. Điều tra nhân lực dược (Hợp tác với Bộ Y tế). Tài trợ: Bộ Y tế. 2000
 17. Nguyễn Thanh Hương và Hoàng Khánh Chi (2004). Đánh giá nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực và xác định vấn đề sức khỏe tiềm ẩn ở khu vực biên giới Việt Nam. Báo cáo
 18. Nguyễn Thanh Hương, Trương Quang Tiến, Hoàng Khánh Chi (2009). Nâng cao sức khỏe tâm thần của học sinh trung học tại Hà Nội, Việt Nam: Một chương trình can thiệp thí điểm (2007 – 2008). Trình bày poster tại Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn thường niên lần thức nhất. Chủ đề: Sự hài hòa trong đa dạng, tại Bangkok – Thái Lan, 2-3/4/2009.
 19. Nguyễn Thanh Hương và Hoàng Khánh Chi (2008). Nghiên cứu trường hợp sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục vị thành niên tại Việt Nam (Thực hiện chính sách y tế ở Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc – yếu tố quyết định chính và các mối liên quan). Nhà Xuất bản Y học, 2008
 20. Trần Bích Phượng, Michael Dune, Nguyễn Thanh Hương, Trương Quang Tiến và Hoàng Khánh Chi (2008) Nâng cao kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi nguy cơ của trẻ em Việt Nam. Trình bày miệng tại Hội nghị lần thứ 40 của Liên minh các trường Đại học Y tế Công cộng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: Những thách thức y tế công cộng toàn cầu, tại Malaysia, 7-9/11/2008.

 

Partner