VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ

Các nghiên cứu của Bộ môn Tổ chức hệ thống y tế

1.     Nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá hiệu quả mô hình phòng khám bác sĩ gia đình lồng ghép với trạm y tế phường tại quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2015-2017

2.     Nghiên cứu can thiệp tăng cường tiếp cận điều trị ở BN HIV tại Ninh Bình năm 2015-2016

3.     Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất cơ cấu chức danh nghề nghiệp (CDNN) trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, tháng 8/2014 - tháng 8/2015

4.     Sử dụng phương pháp WISN để xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực của một số trạm y tế xã phường tỉnh Quảng Ninh, 2015

5.     Thử nghiệm bộ công cụ đánh giá tính sẵn có và mức độ sẵn sàng của dịch vụ y tế của Tổ chức y tế thế giới, 2015

6.     Đánh giá phân cấp dịch vụ điều trị thuốc kháng virut cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam, tháng 6/2014 – tháng 6/2015

7.     Đánh giá thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS năm 2013, tháng 6/2013-12/2014

8.     Đánh giá kết thúc dự án Can thiệp phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới tại Hà Giang, 2013-2014

9.     Đánh giá hỗ trợ của DFID và Ngân hàng thế giới cho Chương trình PC HIV/AIDS trong một thập kỷ từ 2003-2012, tháng 12/2012 -  tháng 11/2013

10.  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao tuân thủ điều trị cho bệnh nhân HIV ở Việt Nam, tháng 8/2012 -  tháng 12/2013

11.  Nghiên cứu “Đánh giá nhanh về tình hình ma túy, mại dâm và các hành vi nguy cơ nhiễm HIV ở Hải Hương và Thanh Hóa” từ tháng 3/2009

12.  Tuân thủ điều trị ARV trong những người nhiễm HIV: Nghiên cứu kết hợp nhiều phương pháp, 11/2007-6/2010

13.  Đánh giá “Mô hình chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV  tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng năm 2006-2008", được hỗ trợ bởi Hội Y tế công cộng Việt Nam do Atlantic Philanthropies tài trợ

14.  Nghiên cứu đo lường mức độ phơi nhiễm thụ động với thuốc lá ở phụ nữ và trẻ em, năm 2005

15.  Nghiên cứu về “Hành vi tìm kiếm các hình thức khám chữa bệnh viêm đường sinh dục của phụ nữ tại huyện Chí Linh, năm2001”

16.  Nghiên cứu về "Sự hài lòng của khách hàng đối với chât lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản: lồng ghép cách tiếp cận trong lĩnh vực kinh doanh vào xây dựng mô hình và đánh giá"

17.  Nghiên cứu về “Khẩu phần ăn và các yếu tố ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng ở phụ nữ có thai tại vùng nông thôn Đông Bắc Thái Lan” (Do Trường Đại học Queensland, Úc tài trợ).

18.  Nghiên cứu “Đánh giá thuần tập về điều trị thuốc kháng virut (ARV) và các chỉ số cảnh báo sớm kháng thuốc của bệnh nhân AIDS trên toàn quốc”, nghiên cứu được thực hiện bởi Cục phòng chống HIV/AIDS, tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trường đại học Y tế công cộng, 2009

19.  Nghiên cứu “Đánh giá triển khai chương trình cung cấp dịch vụ điều trị kháng virus HIV (ARV) tại 5 phòng khám ngoại trú thuộc dự án LIFE-GAP tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện bởi CDC-US, dự án LIFE-GAP, và nhóm nghiên cứu Trường đại học Y tế công cộng, 2008

20.  Nghiên cứu “Đánh giá thuần tập về điều trị thuốc kháng virut (ARV) và các chỉ số cảnh báo sớm kháng thuốc của bệnh nhân AIDS tại Việt Nam”, nghiên cứu được thực hiện bởi Cục phòng chống HIV/AIDS, tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trường đại học Y tế công cộng, 2007

21.  Nghiên cứu can thiệp “Giảm sự chấp nhận của xã hội với thuốc lá tại Việt Nam”, hợp tác giữa PATH Canada và Hội Y tế công cộng Việt Nam, do Atlantic Philanthropies tài trợ, 2005

22.  Nghiên cứu “Sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu sức khoẻ thanh thiếu niên tại huyện Gia Lâm, Hà Nội”, do Trường đại học Y tế công cộng thực hiện với tài trợ của Ford Foundation, 2003-2004

23.  Nghiên cứu “Đánh giá về khả năng vận động của các dự án SKSS tại 8 tỉnh" do Pathfinder International, Ipas and EngenderHealth tài trợ, được thực hiên bởi Trường đại học Y tế công cộng do Pathfinder International tài trợ, 2003

24.  Nghiên cứu “Tình hình sử dụng các biện pháp kế hoạch hoá gia đình của các phụ nữ sau nạo hút thai và các yếu tố liên quan tại thành phố Đà Nẵng”. do Sở Y tế Đà Nẵng thực hiện với sự tài trợ của UNFPA, 1999-2000

25.  Nghiên cứu “Đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp các dịch vụ tư vấn HIV/AIDS tại Lạng Sơn và Hải Phòng”. do Trường đại học Y tế công cộng thực hiện với tài trợ của  Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS, 1990

Partner