VIỆN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH Y TẾ

BỘ MÔN QUẢN LÝ NHÂN LỰC Y TẾ

Chương trình đào tạo của Bộ môn Quản lý nhân lực

Giới thiệu chương trình đào tạo/môn học Bộ môn Quản lý nhân lực

1. Môn Quản lý nguồn nhân lực

Nhân lực y tế đóng vai trò then chốt  trong cung cấp dịch vụ tại các cơ sở y tế. Môn quản lý nguồn nhân lực cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý nhân lực tại cơ sở y tế, từ việc tuyển chọn, lập kế hoạch nhân lực, bố trí công việc, đánh giá và đảm bảo môi trường làm việc tốt, phát huy tối đa được hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên y tế.

Môn học này dành cho học viên sau đại học bao gồm: Cao học quản lý bệnh viện, cao học y tế công cộng, chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2.

Giảng viên tham gia giảng: TS. Phạm Văn Tác; TS. Nguyễn Thị Hoài Thu; PGS.TS. Bùi Thị Thu Hà; PGS. TS. Phạm Trí Dũng; ThS. Phùng Thanh Hùng.

Partner